Hizmetlerimiz

Bitki ve Hayvan Islah Laboratuvarı

Günümüzde tarım ve hayvancılıkta üretimin artırılması, kalitenin geliştirilmesi ve verimi yüksek ürünlerin elde edilmesi temel hedef haline gelmiştir. Gelişmiş ülkelerde bitki ve hayvan ıslah çalışmaları laboratuvar destekli yürütülmektedir. Klasik ıslah çalışmaları hem uzun zaman almakta hemde istenilen özelliklere sahip kullanışlı bir karakter bulabilmek için binlerce melezleme yapılması gerekmektedir. Yapılacak çalışmalarda sadece anne ve babanın DNA’ları olması ıslah amaçlı kullanabilecek genetik maddenin kısıtlı olmasına neden olmaktadır. Moleküler genetik analiz yöntemleriyle uzun olan bu süre kısaltılabilir, daha doğru ve kesin sonuçlar elde edilebilir.

Hangi hastalıklar üzerinde çalışılacağını ve hangi özelliklerin ıslah edileceğini göre primerler belilenir.

- DNA izolasyonu

- Elektroforez

- PCR

- Sonuçların ilgili programlarla raporlanmasıve uygun bireylerin saptanması

- Sekanslama

Araştırma Destekli Analizler

Araştırma destekli analizler, özellikle üniversitelerin ilgili bölümlerinde çalışmalar yapan akademisyenler, yüksek lisans ve doktora yapan öğrencilerinin araştırma ve tez çalışmaları için yapılmaktadır.

- Bitkilerde

- Hayvanlarda

- Bakterilerde, maya ve küflerde

DNA izolasyonu, Elektroforez, Görüntüleme, PCR ve Sekanslama